O Nama

Privredno društvo za visinske radove, EXIST doo, bavi se pružanjem usluga visinskih radova na užetu.

Exist doo osnovan je 2006 godine kao Agencija za visinske radove na alpinističkom užetu. Osnivač i vlasnik Danijel Bkic svoje iskustvo iz vojne alpinistike koje je stekao u specjalnim jedinicama 63, padobranske brigade prilagodio je urbanom alpinizmu i radi na uzetu. Sam početak vezan je za rad na uzetu sa tedencijom obavljanja najsloženijih poslova na uzetu. Akcenat rada firme dat je na kompleksnije i složenije radove na užetu gde se pored alpinističkog znanja zahtevaju i razne druge veštine. Agencija Exist u toku 2010 godine prerasta u Firmu EXIST doo. EXIST doo uspešno se bavi radovima na visini i pruža najkompleksnije radove na užetu. Svi radnici Exist doo su sertifikovani i osposobljeni za rad na visini. Oprema koja se koristi za rad na visini jeste atestirana oprema poznatih proizvodjaca alpinističke opreme kao sto su PETZL,BEAL,SINGING ROCK,……

Rad na visini podrazumeva korisćenje alpinisticke i speloloske opreme kao i industrijske opreme za rad na visini. Primenom i upotrebom opreme otvara se mogućnost pristupa za rad na nepristupačnim pozicijama na urbanim poslovnim industrijskim i ostalim objektima.

Exist doo krajem 2018 godine otvara proizvodni pogon za proizvodnju statičkog užeta ,kanapa od 2mm do 25 mm. Takodje u ponudi nudi elastično uže različitog prečnika od 6 mm do 8mm.

Pogledajte reportažu o nama na:
RTS Novinar Online Naslovi.Net SMedia Kreni.com Vesti.rs

Radovi za koje smo osposobljeni :

 1. Bravarski radovi na industrijskom užetu ,varenje brušenje ….
 2. Antikorozivna zaštita;
 3. Rukovanje eksplozivnim sredstvima;
 4. Razna vrsta farbanja fasada ,stambenih poslovnih i industrijskih objekata;
 5. Molerski radovi na visini, izrada i montaža demit fasade;
 6. Izrada i montaža različitih vrsta fasada, alu panela , alu bondova…
 7. Sanacija oštećenih delova fasada;
 8. Reparacija starih fasada i starih maltera;
 9. Zaptivanje diletacionih spojeva ,gitovanje dieltacionih spojeva;
 10. Limarski radovi ,Montaža i demontaža olučnih vertikala;
 11. Montaža klima uredjaja na nepristupačnim pozicijama;
 12. Čišćenje unutrašnjih komora silosa;
 13. Čišćenje dimnjaka unutrašnjih zidova dimnjaka;
 14. Farbanje silosa;
 15. Montaža reklamnih mega banera, montaža reklama ,megabordova;
 16. Postavljanje zaštitinih mreža protiv golubova;
 17. Elektro radovi na visini montaža i demontaža spoljne rasvete , reflektora …
 18. Hitne intervencije.

EXIST u novinama